Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Innlevering av Årsrapport

Hvert år må lokallaget levere årsrapport. Denne danner grunnlaget for eventuell frifondstøtte deres lokallag kan få. Ved å gå til frifondmodulen på medlemssiden kan styremedlemmer fylle ut en ferdig mal.

Rapporten er rask å fylle ut og er viktig for både lokallaget og LTU som organisasjon. Frist for å levere årsrapporten er 1. februar. Under ser dere en enkel guide for innlevering av årsrapporten. NB: Kun lokallagsleder kan sende inn selve årsrapporten.

Video: Hvordan levere inn årsrapporten?

Steg i rapporten

Informasjon

Aller først vil dere få opp informasjon om lokallaget og hovedlederen. NB: dette kan dere ikke endre, men må endres via sentralleddet i LTU.

Under vedtekter må dere enten velge å følge LTU sine eller laste opp deres egne vedtekter. 

Om lokallaget rapporterer til andre frifondorganisasjoner skal det registreres, og det må velges hvilken organisasjon lokallaget ønsker frifondstøtte fra. 

Medlemmer

Avhengig av om dere bruker sentral eller lokal innkreving er det forskjell for hvordan dere skal importere medlemmene deres. 

(1) Lokal innkreving bør importere medlemmer via Excel. Her er det 7 karakteristikker som må med; FornavnEtternavnFødselsdatoAdressePostnummer, Poststed og betalt kontigent. LTU anbefaler også å ta med e-postadresse. Sjekk ut denne guiden for hvordan du eksporterer fra checkin til excel med riktig informasjon. 

 (2) Sentral innkreving importerer sine medlemmer fra tilknyttede medlemmer. Medlemmene ligger allerede i Cornerstone. 

CleanShot 2024 01 24 at 15.13.39 2
Styret

Her skal styret registreres. Du legger inn; (1) når styret ble valgt og (2) for hvilken periode styret skal sitte. Dette kan maksimalt være 2 år. 

Etter dette legger du inn hvem som sitter i styret av medlemmene (som allerede er importert). Det skal bestå av minst tre og maks syv styremedlemmer. 

Økonomi

LNU krever at lokallagene fører egne regnskap. Du skal legge inn; (1) størrelsen på medlemskontigenten, (2) beregne total inntekt fra medlemskontigentene, (3) saldo per 31.12, (4) kontonummer og (5) kontoholders navn. 

Merk: lokal innkreving skal velge fee collected locally, mens sentral innkreving skal velge fee collected centrally

Aktivitet

Her skal dere skrive litt om året som har gått, med vekt på hva slags aktivitet som har foregått og hvor ofte det har foregått. 

Dere kan eventuelt laste opp en pdf-fil med gjennomgang av årets aktiviteter.

Send inn

Når du har gjennomførte stegene nevnt ovenfor gjenstår det å sende inn årsrapporten. Dette kan kun hovedleder (styreleder) gjøre. 

Dere vil også få opp om det er punkter som ikke er tilstrekkelig oppfylt. Dette kan dere da endre.

Updated on 24. januar 2024
Skroll til toppen