Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Stands-guide

Hvordan gå frem for å skaffe stands?

Når man legger til rette for at ungdommer og unge voksne fra ulike menigheter kommer sammen, vil organisasjoner kunne ha et ønske om å få lov til å promotere sitt arbeid! Dette være alt fra skoler, menigheter eller andre arrangementer. Dette er derfor en god måte for å få inn litt ekstra penger ved å selge standplasser.

For å få denne informasjonen ut, kan det være nyttig å promotere standplassene gjennom påmeldingen eller ved å ta kontakt med de organisasjonene dere tenker vil være interessert i få komme å holde stand! For å gjøre dette på en ryddig og oversiktlig måte, anbefales det å lage en enkel kontrakt for standplasser. Under ligger det vedlagt et enkelt forslag til hvordan en slik kontrakt kan se ut.

Ut ifra størrelsen på arrangementet, kan det være nødvendig å prissette standplasser ulikt. Nøyaktig hvordan denne fordelingen gjøres er opp til dere. En naturlig måte å gjøre det på er at de plassene folk må forbi eller ender opp med å være rundt, selges dyrere enn resterende. Kan eventuelt variere det ut ifra størrelse på standplassen.

Hvordan finner vi de som er aktuelle? Hvem kan vi spørre?

Når det kommer til hvem man kan henvende seg til om å stå på stand, vil det først og fremst være viktig å se på målgruppen. Dersom arrangementet innehar deltakere som går på VGS, vil det for eksempel være nærliggende å ta kontakt med bibelskoler, folkehøyskoler o.l. som treffer deltakerne med sitt tilbud. Dette varierer derfor ut ifra hvem som kommer på deres arrangement.

Utover dette anbefaler vi å bruke det nettverket man har! Innad i et lokallag vil man alltid ha ulike kontakter og muligheter til å henvende seg til naturlige standholdere. Videre vil det være fordelaktig å gi et mandat til en person om ansvaret for stands. Dette gjør det enklere og mer oversiktlig for dere innad i lokallaget, men også for de dere kontakter som da har et konkret kontaktpunkt.

Hvordan kommunisere?

Når dere tar kontakt med ulike organisasjoner er det viktig å få frem hvem dere er. Beskriv gjerne arrangementet deres, alt fra antall, aldersgruppe, tidspunkt, innhold osv. som vil være nyttig når det kommer til planlegging for standholderen.

Sist men ikke minst – og kanskje det viktigste av alt – henvend dere på en respektfull måte slik at standholderen kjenner seg ønsket!

Updated on 15. januar 2024
Skroll til toppen