Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Lokallag

Søknadsskjema

Søk om å bli et lokallag i LTU.

Spørsmål til skjema

Hva er en hovedleder? 

Hovedleder er den personen som må levere inn årsrapporten. Det betyr ikke at hovedleder må skrive årsrapporten, dette kan gjøres av hvem som helst. Men det er kun hovedleder som kan sende inn skjemaet. Hovedleder er styreleder eller daglig leder.

Hva er LTU sine standardvedtekter for lokallag? 

LTU har satt egne standardvedtekter for lokallag. Hvis ditt lokallag velger å benytte seg av disse vedtektene, vil vedtektene automatisk godkjennes. På den andre side, hvis ditt lokallag har egne tilpassede vedtekter, så må disse godkjennes ved et styrevedtak. 

Økonomisk tilhørighet

For å bli et lokallag hos oss er det stilt et krav om at lokallagets økonomi må være selvstendig. Eksempelvis må lokallaget føre et eget regnskap. 

Laster ikke søknadsskjema?

Hvis søknadsskjemaet om formodning ikke skulle laste på siden, kan du trykke HER.

Andre spørsmål

Er det noe du er usikker på når det kommer til utfyllingen av dette skjemaet? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Hovedleder er den personen som må levere inn årsrapporten. Det betyr ikke at hovedleder må skrive årsrapporten, dette kan gjøres av hvem som helst. Men det er kun hovedleder som kan sende inn skjemaet. Hovedleder er styreleder eller daglig leder.

LTU har satt egne standardvedtekter for lokallag. Hvis ditt lokallag velger å benytte seg av disse vedtektene, vil vedtektene automatisk godkjennes. På den andre side, hvis ditt lokallag har egne tilpassede vedtekter, så må disse godkjennes ved et styrevedtak. 

Klikk her for våre standardvedtekter for lokallag. 

For å bli et lokallag hos oss er det stilt et krav om at lokallagets økonomi må være selvstendig. Eksempelvis må lokallaget føre et eget regnskap. 

Det er et par fallgruver en må være påpasselig på når det gjelder lokallagets økonomi. 

  • Økonomien kan ikke være underlagt en stiftelse. LTU har ikke lov til å utbetale midler til en stiftelse, og dermed kan ikke ditt lokallags økonomi være underlagt en stiftelse. 

Vi anbefaler alle lokallag å registrere seg i enhetsregistreret og opprette en egen bankkonto. Les mer om hvordan du gjør dette her.

Er det noe du er usikker på når det kommer til utfyllingen av dette skjemaet? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Skroll til toppen