Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Hvor mye støtte vil et lokallag oppnå?

Som tellende lokallag hos LTU kvalifiserer du til økonomisk støtte fra oss. Det finnes primært tre hovedgrupper for støtte; grunnstøtte, prosjektstøtte og oppstartsstøtte.

Grunnstøtte

Hvert lokallag som har levert inn en gyldig årsrapport mottar, uavhengig av medlemstall, en grunnstøtte på 7,500 kr. I tillegg vil lokallaget få støtte per tellende medlem. I 2022 lå denne summen på rundt 150 kr per medlem!

Prosjektstøtte

Alle lokallag har mulighet for å søke om prosjektstøtte her! Dette kan dere søke om to ganger i året og hvis søknaden blir innvilget vil dere få opptil 15,000 kr.

Prosjektstøtte må rapporteres om inntil 2 måneder etter prosjektets slutt i Cornerstone.

Oppstartsstøtte

Om dere er et helt nytt lokallag som får søknaden godkjent hos LTU, kvalifiserer dere automatisk til en raus oppstartsstøtte på 8,000 kr.

Er dere ikke et lokallag hos LTU? Søk nå da vel!

Updated on 6. oktober 2022
Skroll til toppen