Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Hva kreves for å bli et lokallag? 

For å bli et lokallag eksisterer det en rekke krav som må tilfredstilles.

Krav 1: Et tverrkirkelig styre

Et lokallag må ha et styre som er demokratisk valgt av lokallagets medlemmer på et årsmøte. Styremedlemmene kan ikke velges inn for en periode som er lenger enn 2 år. Det betyr at ditt lokallag følgelig må ha et årsmøte minimum hvert 2. år. Videre krever vi at styremedlemmene ikke har lik menighetstilhørighet.

Krav 2: Fem tellende medlemmer

Et tellende medlem er: (1) under 26 år, (2) har betalt årlig medlemskontingent på minst 50 kroner, og har (3) bevisst meldt seg inn i organisasjonen.

Les mer om hva et tellende medlem er i denne artikkelen.

Krav 3: Gyldige vedtekter

Ditt lokallags vedtekter skal være forenlige med LTU sine vedtekter og de må godkjennes av styret i LTU.

Les denne artikkelen for mer informasjon om vedtekter.

Krav 4: Aktivitet

Ditt lokallag må gjennomføre minst én medlemsrettet aktivitet i tråd lokallagets formål per år. I årsrapporten ber vi dere laste opp bilder fra denne aktiviteten.

Krav 5: Selvstendig økonomi

Man må ha kontroll på lokallagets økonomi og føre et adskilt regnskap. Alle utbetalinger som gjøres med støtten lokallaget får fra LTU må det beholdes kvitteringer/bilag for. Dette trengs om LNU kommer for å dobbeltsjekke hva støtten er brukt til. Vi oppfordrer lokallaget å være registrert i enhetsregisteret og deretter opprette en bankkonto på den registrerte foreningen.

Lokallagets økonomi kan være tilknyttet en forening. Kirker er foreninger og vi aksepterer at økonomien er underlagt en kirke. Husk å informer oss om dette!

Merk, ditt lokallag sin økonomi kan ikke være tilknyttet en stiftelse. For eksempel har ett av våre lokallag blitt regnet ugyldige grunnet at økonomien deres er tilknyttet en stiftelse.

Krav 6: Årsrapport

Det må leveres inn årsrapport til sentralleddet der man rapporterter inn data fra året som har gått.

Updated on 9. mai 2023
Skroll til toppen