Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Innkreving av medlemskontigent

Medlemskontigenten må være innbetalt i tråd med LTU sine retningslinjer. Vi stiller følgende krav:

  1. Kontingentinnbetaling på minimum 50 NOK skal kunne spores tilbake til det enkelte medlemmet.
  2. Ved innbetaling, skal medlemmet være fullstendig klar over at en melder seg inn i Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdomsarbeid (LTU).
  3. Ved kontantbetaling skal medlemmet signere på at hun/han har betalt kontingent til organisasjonen for det aktuelle grunnlagsåret.
  4. Kontingentinnkrevingen skal merkes med dato for innbetaling, hvilke år det betales for og hvor mye som er innbetalt.
  5. Medlemmet må gi følgende informasjon ved innmelding: navn, adresse og fødselsår.

For å kreve inn kontigenten kan du velge mellom lokal eller sentral innkreving. Lokal innkreving handler om at lokallaget henter inn all informasjon selv, lagrer den, og sender den så inn til LTU gjennom årsrapporten. Her må lokallaget altså selv sørge for at alle de fem kravene er tilfredstilt. Ved sentral innkreving, er alle disse kravene automatisk dekket. Om mulig, anbefaler vi at du heller gjennomfører sentral innkreving over lokal innkreving.

Sentral innkreving

LTU bruker plattformen Cornerstone for å kunne tilby sentral innkreving. Ved å gå til siden; medlem.tverrkirkelig.no, vil man enkelt fylle ut info om seg selv for deretter velge hvilket lokallag man melder seg inn i. Det skal være mulighet for å melde seg inn i alle våre eksisterende lokallag via denne siden. Når årsrapporten skal innleveres (for lokallagsledere) kommer medlemmene automatisk opp fra databasen.

En gjennomgang av hvordan sentral innkreving fungerer.
Medlemsregistreringen går raskt med sentral innkreving

Pengene går via oss

Ved sentral innkreving vil beløpet gå til LTU sentralt først, men ettersom hele medlemskontingenten tilfaller lokallaget, vil sentralleddet betale pengene fortløpende ut til lokallagene. Foreløpig er det kun mulig å betale medlemskontingenten med Vipps, men vi vil undersøke nærmere om det er et behov for å f.eks. inkludere kortbetaling.

Updated on 21. september 2022
Skroll til toppen