Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Hvordan gjennomføre momskompensasjon

Momskompensasjon er en ordning som gir frivillige organisasjoner mulighet til å få refundert merverdiavgift (moms) på sine kostnader. Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe lokallag som er tilknyttet organisasjonen Tverrkirkelig med å forstå og søke om momskompensasjon på en enkel og effektiv måte.

Hva er Momskompensasjon?

Momskompensasjon er en refusjon av merverdiavgift som frivillige organisasjoner har betalt på kjøp av varer og tjenester. Dette er en viktig ordning som hjelper organisasjoner med å redusere sine kostnader og øke sin økonomiske kapasitet.

Krav for å søke momskompensasjon

For at en frivillig organisasjon skal kunne søke om momskompensasjon, må den oppfylle visse krav:

  1. Registrering i Frivillighetsregisteret: Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.
  2. Oppfylle vilkår i forskrift: Organisasjonen må oppfylle vilkårene som er gitt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner på både søknadstidspunktet og utbetalingstidspunktet.
  3. Frivillig innsats: Frivillig innsats skal være en viktig del av virksomheten det søkes kompensasjon for. Dette inkluderer gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent, og gaver. Gratis styreinnsats alene tilfredsstiller ikke kravet til frivillig innsats.
  4. Søknad via sentralledd: Hvis organisasjonen er knyttet til et sentralledd, enten organisatorisk eller gjennom vedtekter (f.eks. Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, etc.), må søknaden sendes via sentralleddet.
  5. Reviderte regnskap og revisjonsberetning: Alle søkere må ha reviderte regnskap og skal ha en revisjonsberetning. I tillegg må enkelte søkere også utarbeide en revisorrapport.
  6. Valg av søknadsmodell: Organisasjonen må velge mellom å søke etter en forenklet modell, som tar utgangspunkt i organisasjonens totale driftskostnader, eller en dokumentert modell, som tar utgangspunkt i organisasjonens faktiske merverdiavgiftskostnader.

Hvordan søke om momskompensasjon: steg-for-steg veiledning

Steg 1: Sjekk om din organisasjon kvalifiserer

Før du søker, må du sørge for at organisasjonen din oppfyller kravene for momskompensasjon.

Steg 2: Samle nødvendig dokumentasjon

Samle alle kvitteringer og fakturaer som viser merverdiavgift organisasjonen har betalt.

Steg 3: Fyll ut søknadsskjemaet

Gå til Skatteetaten sin nettside og fyll ut søknadsskjemaet for momskompensasjon. Sørg for å fylle inn all nødvendig informasjon nøyaktig.

Steg 4: Send inn søknaden

Etter at skjemaet er fylt ut, send det inn sammen med all nødvendig dokumentasjon.

Steg 5: Vent på svar

Etter at søknaden er sendt inn, vil det ta noe tid før du mottar et svar. Vær tålmodig og vent på tilbakemelding fra Skatteetaten.

Ytterligere Ressurser og Støtte

Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har spørsmål som ikke er besvart i denne artikkelen, anbefaler vi at du besøker Skatteetaten sin nettside for mer informasjon, eller tar kontakt med organisasjonen Tverrkirkelig for spesifikk veiledning.

Updated on 3. juli 2023
Skroll til toppen