Lokallag

Hvordan drifte?

Om medlemsskap, årsrapport, søknader og økonomi.

Praktisk hjelp til drift

Opprettelse av bankkonnto

LTU anbefaler alle lokallag å opprette en egen bankkonto for lokallaget. Det er til stor fordel ved utskiftning av lokallagets styremedlemmer. Om lokallaget har en egen konto vil det være enklere å ha kontroll på økonomien til en hver tid, da man ikke er avhengig av en person som var leder for lenge siden.

For at lokallaget skal kunne opprette egen bankkonto trenger det et organisasjonsnummer. Lokallaget mottar organisasjonsnummer ved å registrere seg i Enhetsregisteret og søker til Brønnøysundregisteret. Vi har opprettet en egen guide for dette.

Ditt lokallag regnes kun som et godkjent lokallag om du har mer en 5 tellende medlemmer. Et tellende medlem er (1) under 26 år, (2) har betalt medlemskontingent på minst 50 kroner og har (3) bevisst meldt seg inn i organisasjonen. Vi tilbyr en enkel måte for dere å skaffe medlemmer på. For å gjennomføre medlemsregistrering kan dere bare lenke til denne siden og be dine medlemmer fylle ut skjemaet. Vi mottar medlemskontingent, men betaler denne direkte ut igjen til ditt lokallag.

 

Et medlemskap er med å støtte opp om LTU-arbeidet både lokalt og sentralt. Som LTU-medlem får du flere gunstige medlemsfordeler. I tillegg kan et medlemskap føre til et stabilt fremmøte i lokallaget.

Hvert år skal lokallagene levere en årsrapport. Denne er viktig for både LTU som organisasjon og lokallaget. Årsrapporten danner videre grunnlaget for hvor mye frifondstøtte hvert lokallag kan få.

 

Ved å gå til denne siden finnes det en utfyllende guide for hvordan man skal levere en årsrapport på medlem.tverrkirkelig.no/frifond. 

Alle lokallag i LTU kan tilslutte seg LTUs vedtekter for lokallag. Har lokallaget andre vedtekter må disse godkjennes på styremøte. 
LTUs vedtekter for lokallag finner du her.

Årshjul for lokallag

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å drifte ditt lokallag har vi satt opp et årshjul som viser hvilke frister og aktiviteter du bør fokusere på i ditt lokallag.

1. januar

Medlemskontigent og prosjektsøknad

Allerede fra 1. januar kan du innhente medlemskontigent i ditt lokallag. La det være en god vane å innhente kontigent i løpet av året. Det er nå åpent for å søke prosjektsstøtte for inneværende år. Søknadene behandles periodevis i løpet av året. Siste frist for å søke er 1. november.

1. januar

1. februar

Årsrapportering

Frist for å sende inn årsrapport for ditt lokallag. Årsrapporten sendes inn i Cornerstone. Det er fjorårets medlemmer som er tellende i årsrapporten. Årsrapporten er grunnlag for beregningen av direktestøtte.

Alle lokallagsledere har blitt gitt tilgang til lokallagsrommet i medlem.tverrkirkelig.no. Her bruker du telefonnr eller e-post tilknyttet deg som bruker. Passord får du tilsendt hver gang du logger inn. Dersom du ikke har fått tilgang så ta kontakt med oss.

1. februar

31. august

Bruke opp LTU frifondsmidler fra året før

Frist for å bruke opp LTU frifondmidler utbetalt året før. For å få utbetalt friske midler inneværende år må fjorårets midler brukes opp, eller tilbakebetales LTU.

31. august

15. september

Rapportering av oppbrukte midler

Frist for å rapportere inn oppbrukte LTU frifondsmidler fra året før. Rapporten må leveres, restmidler må være tilbakebetalt LTU for å få utbetalt friske midler inneværende år. Dette gjøres i medlemssystemet Cornerstone.

15. september

Slutten av september

Direktestøtte utbetaling

Utbetales på grunnlag av årsrapport. Rapport for oppbrukte midler må være levert og godkjent før årets direktestøtte kan utbetales til ditt lokallag.

Slutten av september

1. november

Prosjektsøknad

Frist for å søke om LTU frifond prosjektstøtte. Prosjektstøtte utbetales periodvis i løpet av året. Utbetales til potten er tom. Eventuell ubrukte prosjektmidler blir utbetalt som direktestøtte.

1. november

31. desember

Medlemskontigent siste frist

Absolutt siste frist til å innhente medlemskontigent på minimum kr. 50,- for inneværende år. Betalingen må være på konto innen 31.12.
31. desember
Rull til toppen