Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Lokallag

Hvordan drifte?

Om medlemsskap, årsrapport, søknader og økonomi. Alt du trenger å vite som lokallagsleder.

Krav

For at ditt lokallag skal kunne motta økonomisk støtte og nyte medlemsfordeler må det regnes som gyldig. Du må følgelig bestå våre krav for å bli et lokallag.

Søk støtte

Som tellende lokallag hos LTU kvalifiserer du til økonomisk støtte fra oss. Det finnes primært tre hovedgrupper for støtte; grunnstøtte, prosjektstøtte og oppstartsstøtte.

Rapporter

Alle lokallag som mottar frifond-midler må være klare for å rapportere hva de brukte midlene på. Se årshjulet nedenfor for tidspunkter vedrørende innrapportering.

Årshjul for lokallag

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å drifte ditt lokallag har vi satt opp et årshjul som viser hvilke frister og aktiviteter du bør fokusere på i ditt lokallag.

1. januar

Medlemskontigent og prosjektsøknad

Fra 1. januar kan du innhente medlemskontigent i ditt lokallag. 

Det er også åpent for å søke prosjektsstøtte for inneværende år der siste frist for å søke er 1. november.

1. januar

1. februar

Årsrapportering

Frist for å sende inn årsrapport for ditt lokallag. Årsrapporten er obligatorisk for å bli et gyldig lokallag og danner grunnlaget for direktestøtten. 

Ønsker du utfyllende informasjon for hvordan dette gjøres kan du sjekke denne siden.

1. februar

31. august

Bruke opp LTU frifondsmidler fra året før

Frist for å bruke opp LTU frifondmidler utbetalt året før. For å få utbetalt friske midler inneværende år må fjorårets midler brukes opp, eller tilbakebetales LTU.

31. august

15. september

Rapportering av oppbrukte midler

Frist for å rapportere inn oppbrukte LTU frifondsmidler fra året før. Dette må gjøres før nye midler kan utbetales. 

Sjekk utfyllende guide for hvordan rapportere her

15. september

Slutten av september

Direktestøtte utbetaling

Utbetales på grunnlag av årsrapport.

Rapport for oppbrukte midler må være levert og godkjent før årets direktestøtte kan utbetales til ditt lokallag.

Slutten av september

1. november

Prosjektsøknad

Frist for å søke om LTU frifond prosjektstøtte. Prosjektstøtte utbetales periodvis i løpet av året. 

1. november

31. desember

Medlemskontigent siste frist

Absolutt siste frist til å innhente medlemskontigent på minimum kr. 50,- for inneværende år. Betalingen må være på konto innen 31.12.
31. desember
Skroll til toppen