Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@tverrkirkelig.no.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse og fødselsår. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

Vårt medlemsregister er levert av en tredjepart. Når du fyller ut innmeldingsskjemaet vil derfor opplysningene lagres hos dem, og ansatte der vil ha tilgang til medlemsregisteret for å kunne drifte dette og gi oss teknisk support jf. databehandleravtale mellom LTU og leverandøren. Også her blir selvfølgelig opplysningene dine behandlet sikkert og konfidensielt.  .

Salgsbetingelser ved medlemskap

 • Ved innmelding samtykker man til at LTU kan kreve umiddelbar betaling eller utstede en faktura for medlemskontingent basert på gjeldende satser.
 • Medlemskapet er ikke gyldig før den er betalt.
 • Medlemskap i LTU gjelder ut kalenderåret man betaler kontingenten.
 • Medlemskap for medlemmer over 15 år er personlig.
 • Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge iht. Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner §6.
 • Det er ingen angrerett på betalt medlemskap iht. Angrerettloven §22, ledd c og n.
 • Man kan melde seg ut av LTU ved å ta kontakt med post@tverrkirkelig.no
 • Hvis man inngår avtale om AvtaleGiro, Vipps Faste betalinger, eller lignende kan LTU trekke medlemskontingent frem til medlemmet melder seg ut eller selv sier opp avtalen.
 • Ved å melde deg inn aksepterer du denne personvernerklæringen og salgsbetingelser.
 • Klager på medlemskapet rettes til LTU innen rimelig tid. Ved uenighet kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet på tlf. 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no
 • Spørsmål om medlemskap rettes til post@tverrkirkelig.no

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Skroll til toppen