Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Krav for å bli et tellende medlem

For at et lokallagsmedlem skal være tellende må en bestå følgende kriterier:

  • Et tellende medlem har per 31. desember frivillig og individuelt meldt seg inn i et lokallag. Om medlemmer i ditt lokallag gjennomfører gruppepåmeldinger der en leder betaler for alle deltakere vil dette være et problem.
  • Medlemmet må være under 26 år.
  • Medlemmet må ha betalt kontigent for grunnlagsåret. Betalingstransaksjonen må kunne spores direkte til medlemmet og kontigenten kan gjelde for maksimalt ett kalenderår. Les mer om innkreving av medlemskontigent her.
  • Medlemmet må ha bostedsadresse i Norge i grunnlagsåret. Det betyr at et lokallag må hente inn bostedsadresse for alle sine medlemmer for at de skal regnes som tellende.
  • Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge.

Det er viktig at medlemmet forstår og aksepterer at de meldes inn i Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdomsarbeid. Altså må dette være fullstendig klart når medlemmet melder seg inn.

Updated on 26. september 2022
Skroll til toppen