Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Krav for å bli et tellende medlem

For at et lokallagsmedlem skal være tellende må en bestå følgende kriterier:

 • Et tellende medlem har per 31. desember frivillig og individuelt meldt seg inn i et lokallag.
  • Om medlemmer i ditt lokallag gjennomfører gruppepåmeldinger der en leder betaler for alle deltakere vil dette være et problem.
 • Medlemmet må være under 26 år.
  • Er medlemmet over 26 år får lokallaget innbetalt kontigent, men du får ikke ekstra støtte for dette medlemmet.
 • Medlemmet må ha betalt kontigent.
  • Betalingstransaksjonen må kunne spores direkte til medlemmet ved evt. kontroll og kontigenten kan gjelde for maksimalt ett kalenderår. Les mer om innkreving av medlemskontigent her.
 • Medlemmet må ha bostedsadresse i Norge. Det betyr at et lokallag må hente inn bostedsadresse for alle sine medlemmer for at de skal regnes som tellende.
 • Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge.

Det er viktig at medlemmet forstår og aksepterer at de meldes inn i Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdomsarbeid. Altså må dette være fullstendig klart når medlemmet melder seg inn. Praktisk gjennomføres dette ved at det står tydelig i påmeldingen at påmelding inkluderer medlemskap i LTU. Du kan evt. bruke en avkryssning for dette om du har digital påmelding.

Hvilke info må vi hente fra våre medlemmer?

Infoen leveres samlet i årsrapporten mot slutten av året.
Bruker du sentral innkreving (medlem.tverrkirkelig.no) går dette av seg selv.

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Bostedsadresse, inkludert postnummer og poststed
 • Betalt medlemskontigent (dette rapporteres ikke, men kan kontrolleres i etterkant).
Skjermbilde 2023 10 05 kl. 19.43.27 edited
Updated on 1. desember 2023
Skroll til toppen