Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Andre hjelpeartikler

Hvordan bli et lokallag? 

Det er ganske enkelt å bli et lokallag i LTU. Først og fremst ønsker vi at alle som har et initiativ eller arrangement som kan passe – søker her!

Hvis du ønsker å lære mer om prosessen, krav, innhold og framgangsmåte vil det nedenfor være en mer utfyllende guide på dette.

Krav for å bli et gyldig lokallag #

LTU er en Frifondorganisasjon, og som følge av den økonomiske støtten vi tilbyr, følger det med noen få krav for å kunne bli et lokallag hos oss;

(1) Et operativt styre – styret må være demokratisk valgt og minst inneha to personer med ulik menighetstilhørighet.

(2) Fem tellende medlemmer – under 26 år, betalt medlemskontingent på 50kr og ha bevisst meldt seg inn i LTU.

(3) Gyldige vedtekter – lokallaget kan enten bruke LTU sin mal, ellers må vedtektene godkjennes av styret.

(4) En medlemsrettet aktivitet i året – dette håper vi (og tror) alle som søker gjør!

(5) Kontroll på lagets økonomi – må føre et adskilt regnskap og rapportere på bruk av utdelte frifondmidler.

(6) Levere årsrapport – årsrapporten danner grunnlag for støtten lokallaget får utdelt.

ER DU USIKKER PÅ OM DERES LOKALLAG OPPFYLLER ALLE KRAVENE? SPØR OSS DA!

Veien videre #

Om søknaden blir godkjent vil vi sette deres lokallag opp i vårt medlemssystem. Via dette systemet vil du sende inn lokallagsrapporter, administrere medlemmer og mye mer.

Er du fornøyd med denne artikkelen?
Scroll to Top