Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Hvordan bli et lokallag? 

Det er ganske enkelt å bli et lokallag i LTU. Først og fremst ønsker vi at alle som har et initiativ eller arrangement som kan passe – søker her!

Hvis du ønsker å lære mer om prosessen, krav, innhold og framgangsmåte vil det nedenfor være en mer utfyllende guide på dette.

Krav for å bli et gyldig lokallag

LTU er en Frifondorganisasjon, og som følge av den økonomiske støtten vi tilbyr, følger det med noen få krav for å kunne bli et lokallag hos oss;

(1) Et operativt styre – styret må være demokratisk valgt og minst inneha to personer med ulik menighetstilhørighet.

(2) Fem tellende medlemmer – under 26 år, betalt medlemskontingent på 50kr og ha bevisst meldt seg inn i LTU.

(3) Gyldige vedtekter – lokallaget kan enten bruke LTU sin mal, ellers må vedtektene godkjennes av styret.

(4) En medlemsrettet aktivitet i året – dette håper vi (og tror) alle som søker gjør!

(5) Kontroll på lagets økonomi – må føre et adskilt regnskap og rapportere på bruk av utdelte frifondmidler.

(6) Levere årsrapport – årsrapporten danner grunnlag for støtten lokallaget får utdelt.

ER DU USIKKER PÅ OM DERES LOKALLAG OPPFYLLER ALLE KRAVENE? SPØR OSS DA!

Veien videre

Om søknaden blir godkjent vil vi sette deres lokallag opp i vårt medlemssystem. Via dette systemet vil du sende inn lokallagsrapporter, administrere medlemmer og mye mer.

Updated on 22. september 2022
Skroll til toppen