Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Lokallag

Slik registerer du deg i enhetsregisteret

Her ser du en enkel guide for hvordan ditt lokallag kan registrere seg i enhetsregisteret.

Hvorfor registrere seg i Enhetsregisteret?

LTU anbefaler alle lokallag å opprette en egen bankkonto for lokallaget. Det er til stor fordel ved utskiftning av lokallagets styremedlemmer. Om lokallaget har en egen konto vil det være enklere å ha kontroll på økonomien til en hver tid, da man ikke er avhengig av en person som var leder for lenge siden. 

Ved opprettelse av egen bankkonto setter man lokallaget i stand til å vare lenge og være robust for eventuelle endringer i styret. For at lokallaget skal kunne opprette egen bankkonto trenger det et organisasjonsnummer. Lokallaget mottar organisasjonsnummer ved å registrere seg i Enhetsregisteret og søker til Brønnøysundregisteret. 

Brønnøysundregisteret vil spørre etter ulike dokument som skal legges ved søknaden, det finner dere maler på her:

Stegvis gjennomgang

Gjennomfør følgende steg for registrering av lokallag i Enhetsregisteret.
Bilde1

1. Registrere ny virksomhet

Etter at man har logget seg inn i Altinn vil det første som dukker opp være hva man ønsker å foreta seg. Her skal man velge "Registrere ny virksomhet".

Bilde 3

3. Kontaktinformasjon

Her skriver dere navnet på lokallaget og videre hvilken adresse foreningen har. Her kan dere bare skrive styreleders adresse etterfulgt av "c/o Navn". Dere kan også bruke styreleders mail og telefonnummer for hvordan dere ønsker å bli varslet av det offentlige.

Bilde 5 1

5. Generell informasjon

Her skal man skrive når lokallaget ble stiftet. Om dette er usikkert, men du tror du vet årstallet kan du legge inn 31.12 etterfulgt av året. Videre krysser man av for "ingen ansatte" og velger målformen du vil få skriftlige tilbakemeldinger fra.

Bilde 7

7. Styret

Her må du legge til alle styremedlemmene i lokallaget med fødselsnummer, etternavn og rolle. Alle styremedlemmene skal være demokratisk valgt.

Bilde 9

9. Registrering i Frivillighetsregisteret

Her kan organisasjonen velge selv om den ønsker å delta i Grasrotandelen. Videre registrerer man kontonummeret. Foreningen trenger IKKE rapportere eventuelle regnskapsopplysninger. Videre trenger dere ikke registrere vedtektene deres i Frivillighetsregisteret (da må dere sende inn hver gang de endres). Til slutt skal dere velge hvilke kategorier dere faller innenfor og her kan dere bruke 13-100 og 10-100.

Bilde 2

2. Organisasjonen

Her skal lokallaget velge "Forening/lag", før man videre SKAL registrere seg i Frivillighetsregisteret, mens du IKKE SKAL registrere deg i Foretaksregisteret.

Bilde 4

4. Foreningens aktiviteter

Her skal dere skrive en kort, men utfyllende beskrivelse av aktiviteten deres lokallag driver. Dere bør alltid starte med følgende setning; "Frivillig organisasjon uten profittmål".

Bilde 6 1

6. Daglig leder, regnskapsfører og revisor

Disse tre stegene er det bare å hoppe over fordi dere skal ikke ha og trenger ikke noe av dette.

Bilde 8

8. Signaturrett og Prokura

Styret kan velge å gi signaturrett og prokura til enkelte styremedlemmer eller andre i organisasjonen. Signaturrett og prokura innebærer å opptre på vegne av foreningen, men prokura handler om å opptre på vegne av organisasjonen i den daglige driften. LTU anbefaler å gi styreleder prokura, mens dere velger selv når det kommer til signaturrett.

Bilde 10 1

10. Avslutning og innsending

Velg hvilken mailadresse som skal få svar når søknaden er behandlet. Under vil man se listen over alle styremedlemmene som ble registrert tidligere. Her velger du hvem som skal signere skjemaet. Avslutningsvis må dere huske å legge ved stiftelsesdokument og vedtekter for søknaden.

Søk idag

Hvis du ønsker å bli et lokallag idag, så fyll ut vårt søknadsskjema. 

Har du noen spørsmål rundt det å bli et lokallag så er det bare å ta kontakt. Vår oppgave er å gjøre det så lett som mulig for dere å bli et lokallag hos oss. 

Skroll til toppen