Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Lokallag

Våre 29 lokallag

Her finner du en oversikt over alle lokallag. Ulike arbeid på ulike steder.

Lokallagstype
Lokallagstype

Arrangement

Arrangementer hvor man kan få møte andre kristne og skape nye relasjoner!

Arrangement

Festivaler, konserter og mye annet gøy for ungdommer i Nordre Follo-området!

Arrangement

Vi ønsker å skape et felleskap under ferien når det ellers ikke er møter i kirkene!

Arrangement

Vi ønsker å arrangere en leir på Kvitsund for å samle russ og andre VGS-elever fra ulike skoler og menigheter i Telemark!

Arrangement

Vi arrangerer nettverkssamlinger for ungdomsledere i byen og store felleskristelig arrangementer.

Arrangement

Helg for deg mellom 18-35 til inspirasjon, utrustning og en styrket tro!

Arrangement

Tverrkirkelig gratisarrangement for ungdommer i hele Nordland.

Arrangement

Surrender ønsker å legge til rette for at ungdommer skal få lov til å bruke de gavene vi opplever at Gud har gitt de.

Arrangement

Lovsang Bergen er et initiativ av høy kvalitet, til inspirasjon for byens troende!

Arrangement

Oslofest inviterer alle ungdomsarbeid i Oslo og Akershus til en storslått fest to ganger i året!

Arrangement

Tenåringsleirer hver høst- og vinterferie sammen for ulike ungdomsarbeid i Telemark

Arrangement

Tverrkirkelig arrangement i Vennesla! Med konserter, aktiviteter, taler og gode minner.

Arrangement

Lokallaget ønsker å nå nye mennesker som ikke tror gjennom sosiale arrangementer.

Arrangement

Tverrkirkelige arrangement for ungdom i Vestfold og årlig konferanse.

Arrangement

Arrangeres tre ganger årlig i samarbeid med en rekke ungdomsarbeid i hele Grenland. Alle ungdommer i byen inviteres.
Se flere lokallag
Skroll til toppen