Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

UngVoksen Helg

Helg for deg mellom 18-35 til inspirasjon, utrustning og en styrket tro!

Nettside

Instagram

UngVoksen Helg

Om UngVoksen Helg

Lokallagets formål og aktivitet:

Vi har et inntrykk av at flere savner et nettverk av andre kristne unge voksne i Telemark. Dette skyldes kanskje fordi mange av deres tidligere venner har flyttet til større byer, og dermed har man ikke et så stort nettverk som tidligere. Vi opplever også at flere i alderen 18 – 35 år faller ut av, eller distanserer seg fra kirkene våre. Vi ønsker at dette skal være en helg med fellesskap, der vi møter folk på tvers av aldre og kirker. En helg der du blir kjent med nye, og bedre kjent med gamle venner. Samtidig som vi ønsker en helg med mye godt fellesskap, ønsker vi også at dette kan være en helg som inspirerer, utruster og booster troen deres!

Vi vet at alderen 18 – 35 inneholder mange sesongskifter i livet, som kan gjøre at mange blir mindre aktive i menigheten og kanskje trekker seg litt unna. Dette vil være en helg som igjen setter fokuset på det personlige forholdet til Jesus.

Derfor arrangerer vi en UngVoksen helg i året.

Se flere lokallag

Skroll til toppen