Lokallag

Hva er det?

Et lokallag er en gruppe mennesker som samles rundt en aktivitet på tvers av menigheter

Et lokallag i LTU er en gruppe mennesker som samles rundt en aktivitet. Aktiviteten er meget ulike for våre lokallag, men felles for de alle er at arbeidet skjer på tvers av menigheter. Formålet til LTU er å øke aktiviteten til tverrkirkelige lokallag over hele landet.

Hva brenner du for? Hva ønsker du å samle mennesker rundt? Ta gjerne kontakt med oss, så ønsker vi å hjelpe deg å komme i gang! 

Som et lokallag i LTU vil du få tilgang til oppstartsmidler, prosjektstøtte og utbetalt frifondstøtte for hvert år dere sender inn årsrapport. I tillegg har vi en rekke verktøy som kan hjelpe deg i oppstart og drift av ditt lokallag. Vi arrangerer lederhelger og har erfarne mennesker som kan besøke ditt lokallag og komme med råd. Vi tilbyr også et nettverk der du kan møte andre mennesker som brenner for det samme.  

Krav for lokallag

For at ditt lokallag skal være gyldig så stilles følgende krav. Kontakt oss om du har spørsmål om kravene. 

Et styre

Et lokallag må ha et styre som er demokratisk valgt av lokallagets medlemmer på et årsmøte. Medlemmene i styret kan ikke ha lik menighetstilhørighet.

Fem tellende medlemmer

Et tellende medlem er: (1) under 26 år, (2) har betalt årlig medlemskontingent på minst 50 kroner, og har (3) bevisst meldt seg inn i organisasjonen.

Gyldige vedtekter

Ditt lokallags vedtekter skal være forenlige med LTU sine vedtekter og de må godkjennes av styret i LTU.

Aktivitet

Ditt lokallag må gjennomføre minst én medlemsrettet aktivitet i tråd lokallagets formål.

Økonomi

Man på ha kontroll på lokallagets økonomi og føre et adskilt regnskap. Vi oppfordrer lokallaget å være registrert i enhetsregisteret.

Årsrapport

Det må leveres inn årsrapport til sentralleddet der man rapporterter inn data fra året som har gått.

Våre lokallag gjør ulike ting

Våre lokallag driver med så mangt, enten det er festival, idrett eller bibellesing. Det er mange muligheter for hvilke aktiviteter ditt lokallag kan gjøre! 

Felles for alle våre lokallag er at arbeidet skjer på tvers av menigheter. Vi i LTU er til for å støtte og hjelpe de som har drevet lenge, og de som ønsker å komme i gang.

festival arrangert av et lokallag

Festivaler

Ønsker du å samle mennesker på tvers av kirker til en festival? Vi har en rekke lokallag som er festivalbasert og vi bistår gjerne deg i oppstartfasen.

Square format 3

Misjonale initiativ

"Misjonale felleskap" er et lokallag i Bergen som arrangerer misjonale initiativ av ulik karakter. Dette kan være kveldsmater, lovsangskvelder, treningsøkter, etc. Ønsker du å gjøre noe lignende?

Square format 1

Bibelkvelder

Ønsker du å samle mennesker for å studere Bibelen sammen? Vi har lokallag som allerede gjør dette digitalt og lokalt.

Square format 2

Tverrkirkelige møtepunkt

Mange menigheter har allerede eksisterende tverrkirkelige møtepunkt. Bli et lokallag i LTU så kan vi bistå økonomisk og med kompetanse.

Rull til toppen